IMG0144A

Ey Türk! .. Üste mavi gök çökmedikçe Alta yağız yer delinmedikçe Senin ilini ve töreni kim bozabilir….

Türk milletinin temel yapısı, örf ve adetler üzerine kurludur. Örfler anneanneler, toplumun her kesiminin anladığı esas anayasalardır. Yüzyıllardır süregelen, kıssaslar, mahalle baskısı gibi ucuz argumanlarla yıpratıldı.Oysa bu toplum değerlerine her daim sahip çıkmış, savaş halinde dahi törelerine uymuştur.

   Töre, adalet ve dürüstlüğü öngören, tecrübelere dayalı bir mantalitedir. Töre; keskin hüküm vermekle birlikte, toplumun temel dinamizmini oluşturmaktadır. Töre; Ziya Gökalp’e göre Türk kelimesiyle aynı manayı taşımaktadır. Töre sosyal birlikteliği sağlar. Töre; Divanü Lûgatit-Türk’de “devlet gitse dahi töre baki kalır” diye anılır:”il gider töre kalır”.

Yüce Türk ulusunun toprak bütünlüğünü yıkmak, töresini yıkmaktan daha zor değildir. Hatta töre bozulmadan bu mümkünde değildir. Türkiyenin esas meselesi budur. Yüzyıllardır, Türk devletleri kurulup, şahlanıp yıkılmaktadır.Bu yolla sonuç alınamayacağını anlayan kavimler, töreyi yıkmanın Türk alemini yıkmak olduğunu farketmiş bulunmaktadır. Her defasında, yıkılan devletin töresi devam etmiştir. Selçuklu ve Osmanlılar Oğuz töresi terimini sıkça kullanırlar.Bu da törenin devlet yönetimindeki değerinin göstergesidir.

   Töre; günümüz şartlarına uyarlanamadığı için, kötü olarak görülmekte. Töre aslında şu anda en çok ihtiyaç duyulan yol. Töre önünde hanlar hakanlar dahi eşitti…Birde günümüze bakıldığında hükümlülerin dahi dokunulmazlığı var…Demokrasi hangi anlayışta daha aktif, söyleyebilir misiniz?

Töre demokratik laik yapıya karşı mıdır? Değildir,her ne kadar din kurallarıyla bezenmiş olsa da töre yaşanmış tecrübelerin aktarımıdır.

Töre nasıl, yıpratılmaya başlandı? Osmanlı’da, ne zamanki tek taht varisi kanunu bozuldu, törede darbe almaya başladı… Bu bir cinayetti, bu bir vahşetti, kardeş kardeşe nasıl yapardı bunu, Devletin bekası için kardeş kardeşi, hapseder, sürgün eder, hatta şehit ederdi…Bu azmettiriciliğin mantığı devlet bekası adına,kan ağlayarak,cinayet değil siyaset olarak bakılan bir yaklaşımdı,bugün şartlarında canilik gibi görülen bu cinayetler,7 asırlık bir Cihan İmparatorluğunun en büyük sırrıdır. Bu töre çiğnendiğinde, akli dengesi yerinde olmayan kişilere,devlet iradesi teslim edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet tarihinde ise, 1966 (mini etek modasının ülkemizde sıçradığı yıl) yılından itibaren, küçük paketler halinde deformasyona başlanmıştır. Mini etekte bu sürecin bir mihenk taşıdır. Sağ ve sol çatışmaları, soldakileri milliyetçi töreden, sağdakileri evrensel hoşgörü töresinden soğutmaya yetmiştir. Verilen kayıplarda konun kamufle edimesini sağlamıştır. Televizyonun hayatımıza girmesiyle, töreye ağır darbeler vurulmuştur.Esas süreç ise,1990 yılların başlarında sanatsal ve sportif  faktörler ön plana çıkarak sürece ağır kayıplar verdirmişlerdir.2000li  yıllarda ise töreye açıkça savaş açılmıştır.TÖRE telaffuz etmek dahi ürpertirhal almıştır.Güldünya cinayeti,diğe töre cinayeleri,buna en büyük örnektir.2000ler enjiyoların töre üzerindeki açık faaliyetlerinide göz önüne sermektedir.Geçen 9yılda,Türk töresi oldukça fazla yıpratılmıştır.Bu sürece bir çok şey dahildir,sanal bebek,bazı sinema filimleri,bazı tiyatrolar,bazı aydın duruşları,heykeller,yazılar,fotoğraflar,fast foodlar,tv dizi ve haberleri,(örn/REHAbey dönemi) ,giyim yemek kültürü ve daha bir çok alan…

Bukadar örnekten giyim en önemsiz parçasını alıyorum biraz deşmek istiyorum;düşükbel pantolonlar,Amerika kökenli bir moda akımının bir parçası,düşük bel pantolon ahlaki olarak deformasyona neden olabilirken,esas zararı sağlıksaldır.Aynı modanının konu Amerika kendi ülkesinde düşük bele yasak getirmiştir, nedeni,bel omurlarında sürekli olarak korunmasız alınan soğuk erkek ve kadında üreme sağlığının bozulmsına,ve bir kaç nesil sonra kısa kemik yapısı zayıf,sperm sayısı düşük olduğu için ıQ SEVİYEİ DÜŞÜN BİR GEN ORTAYA ÇIKACAKTIR.Bizde ise orta okul öğrencileri dahi,gri kumaş pantolonunu düşük bel olarak giymektedir.

‘Her ne şekilde olursa olsun,Başımızda sancağımız,bölünmez vatanımız,gözlerimiz ufukta,ilim,ilim ararız.yine Töre Türk ulusunun varoluşunun teğminatıdır,Türk aile yapısı zedelenmedikçe töre bozulmadıkça bugünde günün şartlarına uygun töresel dengeler kurabilirsek,varsın dünya bir olsun,”İL GİDER TÖRE KALIR”

Bu günlükte gördüklerim duyduklarım yaşadıklarım bundan ibaret.

NOT;SÖZLERİM AYET DEĞİL ,ŞAHSİ GÖRÜŞÜMDÜR

SAYGILARIMLA